fbpx

Ne ducem viața sub bombardamente de care nu ne ferim. Dimpotrivă, ieșim în întâmpinarea lor cu o curiozitate demnă de cauze mai bune. Informația, acest bun inestimabil pentru a cărui democratizare s-au dus lupte prometeice, s-a dovedit a fi plastilină manipulabilă după gusturile și interesele deloc obștești ale celor mandatați să o comunice. Televiziunea continuă să fie principalul for responsabil pentru disemninarea ei – altfel spus, pentru educarea maselor referitor la lumea în care trăiesc. În schimb, abundă în vedete de o valoare îndoielnică, în știri de o relevanță chestionabilă, în vectori de opinie de o integritate discutabilă, în reclame care capitalizează complexele audienței, în unghiuri de vedere al căror caracter părtinitor poate fi ușor demascat printr-un exercițiu de gândire critică. Din nefericire, în fața unor iluzioniști versați precum mass-media, discernământul și demnitatea intelectuală ale (tele)spectatorului sunt repede abolite, iar el devine un narcoman printre atâția alții.

Prin proiectul “Mass-media” mi-am propus să arăt, cu luciditate și ironie bine temperată, în ce măsură poate fi contaminată o societate lipsită de anticorpi. Filmul, televiziunea și alte mijloace de comunicare în masă propagă strategii “culturale” distructive, care împing la un consumerism informațional profund neselectiv. Ansamblul de lucrări reprezintă un denunț la adresa exploziei de pseudo-vedete și pseudo-formatori de opinie responsabili cu menținerea populației într-un status intelectual vegetativ.

Am structurat “Mass-media” în două etape. Prima dintre ele se sprijină pe un principiu de operare fundamental în comunicarea mediatică: juxtapunerea arbitrară a informațiilor disparate într-un cadru unic. Conținutul transmis în limitele ferme ale ecranului este mozaicat, menit a distrage și bulversa, golit de sens. Astfel, am intenționat să demasc lipsa oricărei intenții de informare reală din partea actorilor mediatici.

Cea de-a doua etapă se axează pe contrastul dintre discursul mediatic și interesele obscure în slujba cărora acesta este formulat. Cu toții știm că, în spatele înfățișărilor plăcute, aparent profesioniste și de încredere se ascund ambiții personale sau de grup care nu vizează buna funcționare a societății.

În încheiere, lucrările evocă cele două interese contrare din cadrul mass-media: cel public sau declarativ, la care avem cu toții acces, și cel ascuns sau subînțeles, pe care nu mulți au tragere de inimă să îl pătrundă.

  • An productie

    2016
    2017